Waarom een omgevingsvisie?

Een omgevingswatte?

We hebben in Nederland veel verschillende wetten en regels over bouwen, verkeer, wonen, erfgoed, milieu, natuur en water. Om het voor u als inwoner eenvoudiger en overzichtelijker te maken treedt in 2024 de Omgevingswet in werking. Het doel van de Omgevingswet is het bundelen van al deze wetten in één wet. Wat we willen bereiken is dat het voor u en voor ons een stuk makkelijker wordt.

Er zijn straks minder vergunningen nodig en procedures worden korter. Alle informatie zal op één plek te vinden zijn. Een ander groot voordeel is: er is meer ruimte voor uw initiatief! Bij de Omgevingswet horen nieuwe ‘instrumenten’ waaronder de omgevingsvisie.

Lees meer

Het proces

Onze omgevingsvisie komt tot stand in een wisselwerking tussen de gemeente, bewoners, ondernemers en de regiopartners.

In een zorgvuldig proces doorlopen we samen vijf stappen:

Samen zetten we koers!