Meer informatie over de Omgevingswet

De Omgevingswet heeft als hoofddoel het versimpelen van de wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving. De wet zorgt voor een vermindering van regels op het gebied van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

Onder de Omgevingswet worden de volgende instrumenten gebruikt: de Omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan. Ook bestaat er een vergunningenstelsel.

Over de omgevingsvisie is op deze pagina informatie te vinden.

Omgevingsprogramma’s

Onderwerpen uit de Omgevingsvisie kunnen verder worden uitgewerkt in omgevingsprogramma’s. Zo’n programma kan over een thema gaan, bijvoorbeeld openbaar groen of toerisme. Maar een programma kan ook gericht zijn op de ontwikkeling van een gebied, bijvoorbeeld; ‘Wat gaat er met de Purmer gebeuren?’

Omgevingsplan

Het omgevingsplan zal alle bindende lokale regels over de leefomgeving bevatten die nodig zijn om de Omgevingsvisie te kunnen realiseren. In dit plan kan de gemeente gebieden aanwijzen waarvoor bepaalde regels gelden, passend bij het gebied. Zo kunnen er bijvoorbeeld meer specifieke regels gelden voor bouwen in een historisch stadscentrum en meer algemene regels in het buitengebied.

Uitstel Omgevingswet

Het is de bedoeling dat de Omgevingswet per 1 januari 2024 in werking treedt. De aanpassing van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, heeft geen directe invloed op het proces van onze omgevingsvisie.