Meer informatie over de Omgevingswet

De Omgevingswet heeft als hoofddoel het versimpelen van de wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving. De wet zorgt voor een vermindering van regels op het gebied van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed.

Onder de Omgevingswet worden de volgende instrumenten gebruikt: de Omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan. Ook bestaat er een vergunningenstelsel.

Over de omgevingsvisie is op deze pagina informatie te vinden.

Omgevingsprogramma’s

Onderwerpen uit de Omgevingsvisie kunnen verder worden uitgewerkt in omgevingsprogramma’s. Zo’n programma kan over een thema gaan, bijvoorbeeld openbaar groen of toerisme. Maar een programma kan ook gericht zijn op de ontwikkeling van een gebied, bijvoorbeeld; ‘Wat gaat er met de Purmer gebeuren?’

Omgevingsplan

Het omgevingsplan zal alle bindende lokale regels over de leefomgeving bevatten die nodig zijn om de Omgevingsvisie te kunnen realiseren. In dit plan kan de gemeente gebieden aanwijzen waarvoor bepaalde regels gelden, passend bij het gebied. Zo kunnen er bijvoorbeeld meer specifieke regels gelden voor bouwen in een historisch stadscentrum en meer algemene regels in het buitengebied.

Uitstel Omgevingswet

Eind mei 2021 is bekend geworden dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet wederom is uitgesteld. Het is nu de bedoeling dat de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking treedt. De hoofdreden van het uitstel ligt in de digitale hoek. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is er nog niet voldoende klaar voor. De minister gaat ervan uit dat de problemen zijn opgelost per 1 juli 2022. De aanpassing van de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, heeft geen directe invloed op het proces van onze omgevingsvisie. Daar gaan we dan ook gewoon vol enthousiasme mee verder!

Klik op deze link voor meer informatie over het uitstellen van de Omgevingswet.