De omgevingsvisie

Wat vinden wij een goede leefomgeving?

In Edam-Volendam zijn er voor onze leefomgeving nu veel verschillende wetten en regelingen over uitlopende onderwerpen. Doel van de verandering is dat ons beleid over uw woon- en leefomgeving simpel en overzichtelijk wordt. Minder regels, en meer ruimte voor initiatief van inwoners.

Het invoeren van een omgevingsvisie is voor iedere gemeente in Nederland verplicht. Hoe de visie eruitziet en wat er in komt te staan is vrij. Daarom willen we dat onze omgevingsvisie aansluit op wat u in Edam-Volendam belangrijk vindt.

We willen in ieder geval de drie volgende dingen bereiken:

Een goede leefomgeving in Edam-Volendam

Iedereen in onze omgeving moet zich prettig voelen. Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen, jongeren en ouderen hebben een goede plek nodig om te wonen en er is zorg voor elkaar. Toeristen zijn welkom maar tegelijkertijd moeten onze bewoners op een fijne manier kunnen wonen en werken. Het is de taak van de gemeente om hiervoor te zorgen. In de omgevingsvisie beschrijven we hoe we onze leefomgeving op een goede manier kunnen beheren, beschermen, gebruiken en ontwikkelen.

Duidelijke visie voor de toekomst van Edam-Volendam

Met elkaar moeten we bepalen wat belangrijk is voor onze toekomst. Hoe gaan we om met vergrijzing? Hoe maken we onze gemeente duurzaam en toekomstbestendig? Hoe gaan we om met het tekort aan woningen in de regio? Hoe houden we droge voeten terwijl de bodem daalt? Hoe zorgen we voor een goede toekomst voor onze bedrijven en boerderijen? Deze vraagstukken kunnen niet los van elkaar worden gezien.

Ruimte voor initiatief

Onze gemeente is rijk aan ondernemende mensen, verenigingen en bedrijven. Als gemeente willen wij daarvoor voldoende mogelijkheden en goede dienstverlening blijven bieden. De omgevingsvisie geeft een duidelijke richting aan om samen te werken aan een goede leefomgeving. Daarbij wordt ruimte gegeven aan initiatieven die deze koers ondersteunen. Samen, uitnodigend, simpel, servicegericht en met ruimte voor maatwerk en overleg.