Tijdmachine

Raad Edam-Volendam neemt met Tijdmachine een kijkje in de toekomst!

Op 10 juli 2021 hebben we de raad van gemeente Edam-Volendam in een themaraad meegenomen in onze Tijdmachine! De tijdmachine is een verdiepingsslag van stap 3 van het proces om tot een omgevingsvisie te komen voor gemeente Edam-Volendam. We hebben in deze Tijdmachine samen met de raad vier fictieve ‘expedities’ gemaakt. Deze expedities hebben de raad een beter inzicht gegeven in de verhouding van de omgevingsvisie tot individuele projecten. Ook wordt de samenhang tussen de projecten die spelen duidelijker. Dit kan bijdragen aan de gedachtevorming van college en raad, om vervolgens over deze belangrijke dossiers een weloverwogen beslissing te nemen.

Waarom deze Tijdmachine?

In 2021 zitten parallel aan de ontwikkeling van onze omgevingsvisie enkele grote projecten ook in een beslissende fase. Daardoor bestaat er de behoefte om de samenhang beter inzichtelijk te maken. Deze behoefte kwam duidelijk naar voren in drie gelijksoortige stemverklaringen in de raad van 26 november 2020, die gingen over de verhouding tussen de omgevingsvisie en een lokaal project.

Verandering en samenhang

Met de omgevingsvisie stellen we ons zelf ambities en doelen voor onze toekomst. Dit krijgt een concrete uitwerking in programma’s en wordt in het omgevingsplan in regels gevat. De toekomst kunnen we echter niet voorspellen en onze maatschappij is door onder andere technische ontwikkeling en globalisering veranderlijker dan ooit. Een goede omgevingsvisie moet dan ook kunnen omgaan met die verandering. En dan kan heel goed. Binnen de ambities en doelen die we ons zelf stellen zijn verschillende toekomsten mogelijk. We kunnen bijvoorbeeld de ambitie hebben voor voldoende geschikte woonruimte voor onze bevolking, maar kunnen dat buitenstedelijk (bijvoorbeeld Lange Weeren) of binnenstedelijk (bijvoorbeeld op industriegebied Julianaweg) oplossen. De koers van onze omgevingsvisie is dus niet afhankelijk van één ruimtelijke ontwikkeling. Maar een keuze voor het één heeft wel gevolgen voor het ander!

Vier expedities

In de themaraad hebben we vier samenhangende expedities (toekomstbeelden) laten zien, waarin grote ruimtelijke ontwikkelingen – die op dit moment binnen de gemeente spelen – in verschillende mate een rol spelen. Van elke expeditie hebben we globaal de effecten op onze vijf hoofdthema’s inzichtelijk gemaakt. Met de Tijdmachine en de expedities hebben we de raad geen keuzes voorgelegd, maar heeft de raad kennis genomen van de samenhang van de verschillende opgaven.

De volgende stap is dat we de eerste globale aanzet tot een omgevingsvisie gaan schrijven. We verwachten deze schets-omgevingsvisie in januari 2022 aan de raad ter vaststelling voor te leggen.

Bekijk hier de tijdmachine!