Concept omgevingsvisie gereed voor inspraak!

De gemeenteraad van Edam-Volendam geeft groen licht!

Donderdag 27 januari heeft de gemeenteraad van Edam-Volendam ingestemd met het vrijgeven van de concept omgevingsvisie. Deze toekomstvisie voor de leefomgeving in de gemeente Edam-Volendam is voortgekomen uit een intensieve verkenning van onze leefomgeving en een mooi participatieproces! Door de vrijgave is nu de weg vrij voor de volgende stap in ons proces. Die volgende stap is dat we van u willen weten wat u van het concept vindt.

Uw mening!

De komende tijd gaan we partijen benaderen die wij graag om hun mening willen vragen. Maar ook voor inwoners en andere geïnteresseerden is het mogelijk om een reactie te geven op het stuk. De conceptvisie ligt binnenkort formeel ter inzage. Natuurlijk laten wij op tijd weten vanaf wanneer dat het geval is. Medio 2022 willen we in Edam-Volendam een definitieve omgevingsvisie hebben.

Benieuwd naar de visie?

Bent u nu al benieuwd wat er in de concept omgevingsvisie van de gemeente Edam-Volendam staat? Dan kan! Het document kunt u hier vinden:

Tijdens de behandeling in de raad is één amendement aangenomen ten aanzien van afvalinzameling. Het bovenstaande document is daarom op dit onderdeel aangepast.