Stap 5 – Uitwerken definitief

Mei 2022 – Juli 2023

In deze stap gaan we van een definitieve omgevingsvisie maken. Naar aanleiding van stap 4 willen we onze omgevingsvisie concreter maken. Daarom maken we een uitvoeringsstrategie die we aan de omgevingsvisie gaan toevoegen. Ook gaan we de effecten van de omgevingsvisie en de uitvoeringsstrategie onderzoeken met een Milieu Effect Rapportage (planMER). Aan de hand van deze rapportage onderzoeken we alternatieven en passen we onze omgevingsvisie aan. Naar verwachting wordt de definitieve omgevingsvisie van Edam-Volendam vervolgens medio 2023 vastgesteld.