Stap 3 – Uitwerken concept

Januari 2022: De gemeenteraad van Edam-Volendam geeft groen licht!

Gemeente Edam-Volendam werkt samen met inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en andere overheden aan een omgevingsvisie voor de gemeente Edam-Volendam. Donderdag 27 januari heeft de gemeenteraad van Edam-Volendam ingestemd met het vrijgeven van de concept omgevingsvisie. Met de uitwerking van deze concept omgevingsvisie zetten we samen een eerste inhoudelijke stap.

Deze toekomstvisie voor de leefomgeving in de gemeente Edam-Volendam is het resultaat van:
• een intensieve verkenning naar onze leefomgeving (stap 1),
• enorm veel interessante gesprekken over de ambitie van onze gemeente als het gaat om onze leefomgeving (stap 2), en
• een verdiepingsslag in de vorm van een tijdmachine om onze koers en de samenhang tussen onderwerpen te verkennen (onderdeel stap 3).

Benieuwd naar de concept visie?

Bent u benieuwd wat er in de concept omgevingsvisie van de gemeente Edam-Volendam staat? Dan kan! Het document kunt u hier vinden:

Tijdens de behandeling in de raad is één amendement aangenomen ten aanzien van afvalinzameling. Het bovenstaande document is daarom op dit onderdeel aangepast.

Met deze concept omgevingsvisie wordt stap 3 in ons proces afgerond en leggen we de basis voor verdere gesprekken over de visie (stap 4) en vervolgens de uitwerking van de definitieve visie (stap 5). Medio 2023 willen we in Edam-Volendam een definitieve omgevingsvisie hebben.