Stap 3 – Uitwerken concept

December 2019 – Maart 2020

De opbrengsten uit stap één en twee worden in deze stap samengevoegd tot één geheel. Op basis hiervan komen we met een voorstel dat het fundament zal vormen van de nieuwe Omgevingsvisie.

We zullen in dit voorstel de wensen van onze inwoners en bedrijven uitspreken; hoe gaan we onze ruimte benutten, hoe beheren en beschermen we onze leefomgeving en hoe gaan we om met ontwikkelingen naar de toekomst toe.