Stap 2 – In gesprek over ambitie

Juli 2019 – November 2019

Wat zat de energie er goed in toen we met het mobiele praathuis op pad gingen om in gesprek te gaan met inwoners van de verschillende kernen. We deelden ansichtkaarten uit, hebben een Debattle gehad, organiseerden Buurtbingo’s bij verzorgingstehuizen en hebben een spel (‘Het spel dat uw toekomst zal veranderen’) bedacht en gespeeld met fanatieke ondernemers. En dan hebben we nog niet alles genoemd! Het was een zeer succesvolle participatie met veel input. En het resultaat mag er dan ook zijn. We hebben alle input verwerkt in een verslag van de participatie en een rode draad met vijf hoofdthema’s voor de uitwerking van onze omgevingsvisie.

Lees hier het resultaat!

In november 2020 hebben we dit verslag samen met een tussenrapportage aan de gemeenteraad gepresenteerd. In de tussenrapportage is de raad gevraagd kennis te nemen van de rode draad en uitwerkingsdilemma’s van het participatieproces. De raad gaf unaniem aan dat zij heel tevreden zijn over het participatieproces dat is doorlopen. Een mooi tussenresultaat en een compliment naar alle betrokkenen! Het college heeft opdracht gekregen om de omgevingsvisie om basis van de bevindingen nader uit te werken. Wel is het college (middels enkele stemverklaringen) gevraagd om rekening te houden met de visievorming omtrent de Purmer. We stemmen het proces van de omgevingsvisie daarom in 2021 af op het besluitvormingsproces van het traject ‘Purmer’.

De volgende stap is dat we de eerste globale aanzet tot een omgevingsvisie gaan schrijven. We verwachten deze schets-omgevingsvisie in januari 2022 aan de raad ter vaststelling voor te leggen.