Stap 1 – Verkennen

Maart 2019 – Juni 2019

De Omgevingswet bundelt veel onderwerpen naar één fysieke leefomgeving. In stap 1 hebben wij bestaande visies en ambities over de fysieke leefomgeving samengevat. Ook hebben we lopende ontwikkelen bekeken en beleid van andere overheden geanalyseerd. Wij hebben in stap 1 een ‘rode draad’ uitgestippeld; wat hebben we? Wat willen we graag van u weten? Dit geeft richting en ruimte voor gesprekken over onze toekomst.