Met het mobiele praathuis op de markt in Volendam

Zaterdag 5 oktober 2019 stonden we met het mobiele praathuis op de markt in Volendam!

Wat doet de gemeente met het mobiele praathuis?

Wij staan op verschillende locaties in de gemeente om het te hebben over de leefomgeving van de gemeente. Dit doen wij omdat wij een omgevingsvisie gaan opstellen. Via onder andere het mobiele praathuis verzamelen wij input van inwoners, bezoekers en bedrijven voor die omgevingsvisie.

 

Wat hebben we in Volendam opgehaald?

Vanwege het goede weer waren veel mensen op de been om de markt en het Havenhof in Volendam te bezoeken. We hadden daarom ook uitgebreid de kans om met mensen over de toekomst van onze gemeente te praten, waaronder veel bewoners uit de oude kom van Volendam.

 

Een korte samenvatting van de opbrengsten

Wonen

De woonwensen en woonbehoeften van mensen kwam op deze plek meerdere keren ter sprake. Een enkeling merkt verjonging van hun wijk op. Oudere bewoners geven over het algemeen aan in hun huidige huis te willen blijven wonen. Op termijn zou deze groep vaak graag een gelijkvloerse kleinere seniorenwoning of een kwalitatief ‘oude mannen huis’ (met goede zorg, gemeenschappelijke ruimtes en dicht bij voorzieningen) willen betrekken.

“We wonen hier graag.”

De bereikbaarheid van de gemeente met het openbaar vervoer zien gesprekspartners als positief punt. De Julianaweg wordt wel steeds drukker ervaren.

 

In beweging!

Edam-Volendam is een sportieve gemeente. We zijn niet voor niets in 2011 en 2013 topsportgemeente van Nederland geworden. We hebben heel veel plekken waar we kunnen sporten en ontspannen, maar dat kan altijd nog beter! Zo gaven gesprekspartners bij het praathuis aan behoefte te hebben aan een openbare ruimte die uitnodigt tot beweging.

“In de openbare ruimte moeten mensen meer worden uitgedaagd om te sporten.”

Het landschap biedt veel mogelijkheden voor sport, ontspanning en recreatie. Je zou als inwoner binnen loopafstand, bijvoorbeeld langs de dijk en langs de vesting, plekken met sporttoestellen of routes met atletiekmarkeringen op straat moeten hebben. Ook zou volgens gesprekspartners de openbare ruimte binnen de oude kom van Volendam meer mogelijkheden tot bewegen en recreatie mogen bieden.

“Iets waar je even aan kan hangen of waar even je benen kunt rekken.”

 

De balans tussen leefbaarheid en toerisme

De leefbaarheid in de oude kom tegenover het toerisme wordt vaak gezien als een probleem. Overlast van bussen en ander toeristisch verkeer wordt genoemd (de aanduiding en routing zou beter kunnen), maar ook ‘onze’ dijk – die door de hoeveelheid bezoekers vaak geen fijne plek meer is om heen te gaan – is vaak ter sprake gekomen. De toerist mist de mooiste plekjes in Volendam, zoals de Calkoengracht en de Keukenstraat. Ze worden de dijk op geleid en blijven daar.

“Grote spelers dwingen toeristen in een keurslijf, als kuddedieren.”

Gesprekspartners geven aan dat je  bijvoorbeeld graag even over de dijk zou willen fietsen voor een ommetje langs het water, maar dan fietst je tegen een muur van mensen op. Misschien zou de fiets er een eigen plek moeten krijgen, zodat fietsen langs het water en de haven op ten duur toch weer kan.

“Je gaat als Volendammer geen koppie meer doen op de dijk.”

 

Openbare ruimte

Over het algemeen zijn de mensen die we spraken tevreden over hoe veilig en schoon het is in onze gemeente. Het is belangrijk dat we dat met elkaar zo houden. Een belangrijke verbetering vormt de overstap naar ondergrondse afvalcontainers, maar die moeten wel op tijd worden geleegd en in Edam zouden er wel een paar meer mogen komen. Op een enkele plek ontstaat wel eens overlast door vervuiling doordat mensen afval toch naast de ondergrondse containers plaatsen.

“Onze gemeente is heel schoon!”

De toegankelijkheid van de openbare ruimte kwam ter sprake. Dat zou hoog in het vaandel moeten staan. Als voorbeeld is de plek waar we met het praathuis deze dag naast stonden genoemd;  de markt op zaterdag. De toegangsweg naar de parkeergarage Havenhof wordt dan beperkt door vrachtwagens en heel veel fietsen. ‘Een looppad moet je gewoon vrij houden.’ Er zouden veel meer bankjes moeten komen in het centrum. Doordat we met elkaar steeds ouder worden, is daar steeds meer behoefte aan. Deze zijn op bepaalde plekken echter niet te vinden. De gemeente zou iets meer kunnen doen voor fietsers, bijvoorbeeld oplaadpunten voor fietsen.

“Het lijkt alsof we vaak wat laat in de trends mee gaan en een beetje achterlopen met innovaties.”

Er is gesproken over het groener inrichten van de openbare ruimte. Dit is belangrijk voor het veranderende klimaat, maar dat zou hoger als prioriteit bij een herinrichting van een straat mogen komen. Zieke bomen moeten niet alleen worden verwijderd, maar er moeten nieuwe exemplaren voor terug komen!

 

De volgende locatie van het praathuis on tour

Donderdag 10 oktober 2019 staan we op de Informatiemarkt Duurzaamheid in Volendam. Wij gaan graag met u in gesprek over de toekomst van Edam-Volendam! Benieuwd waar we nog meer staan in de maanden september tot en met november? Kijk op deze pagina voor het tourschema.