Met het mobiele praathuis bij Winkelcentrum de Stient in Volendam

Donderdag 19 september bezocht het mobiele praathuis haar tweede locatie, Winkelcentrum de Stient.

 

Een korte samenvatting van de opbrengsten

 

Woningzorgen

Het mobiele praathuis werd bij Winkelcentrum de Stient vooral bezocht door inwoners van Edam en Volendam. Het meest veelvoorkomende onderwerp van de dag was de woningbouw. Veel van de gesprekspartners gaven aan dat zij zich zorgen maken over hun kinderen en kleinkinderen; “kunnen zij hier nog wel blijven wonen?”. Wat ook vaak benoemd wordt is het tekort aan huurwoningen binnen de gemeente, voor starters, gezinnen en senioren zijn er lange wachtlijsten. Een mevrouw uit Edam gaf aan: ” Leuk hoor die die zorgwoningen in de Broeckgouw, maar ik wil in Edam blijven wonen.”

 

‘Als me stoepie moar skoan is’

De gesprekspartners gaven aan blij te zijn met de door de gemeente geplaatste ondergrondse vuilcontainers. Voorheen was er veel overlast en vervuiling door rovende vogels.

Er wordt veel waarde gehecht aan het landschap binnen de gemeente. Het onderhoud aan straten, speelvelden, parken en groenstroken laat echter vaak te wensen over.  Openbaar groen binnen de gemeente zou versterkt moeten worden. Enkele deelnemers gaven in het gesprek over groen in de leefomgeving aan dat het ook een taak is van bewoners zelf om hun tuin groen in te richten. De gemeente zou een meer groene inrichting van private terreinen kunnen stimuleren.

 

“Nu ik oma ben geworden, merk ik dat de openbare ruimte zeker voor verbetering vatbaar is. Er zijn bijvoorbeeld geen bankjes bij de speeltuinen. Ook mis ik prullenbakken, waardoor ik alle afval van de kleinkinderen in mijn zakken meesjouw.”

 

De uitstervende winkelier

Deelnemers uit Edam maken zich zorgen over de toekomst van Edam. De winkelier is een uitstervend ras.

 

“In Edam zijn ook helemaal geen winkels meer. Je kunt nog geen pak melk kopen. Daarom komen we naar de Stient.”

 

Zij zouden graag zien dat ook Edam een bruisend en levendig centrum heeft met een mooie verdeling van horeca en winkeliers. Hiervoor zou het aantrekkelijker moeten worden gemaakt voor startende ondernemers om hun zaak in Edam te openen.

 

Veilig?!

Gesprekspartners maken zich vrijwel allemaal geen zorgen over veiligheid in hun omgeving. Het is wel zaak om dit zo te houden.

 

“Ik heb mij hier nog nooit onveilig gevoeld!”

 

Verkeersveiligheid blijft wel een terugkerend onderwerp van gesprek. Als voorbeeld wordt de voorrangsregeling bij de rotondes aangehaald. Ook de overlast die wordt ondervonden van het hoge aantal ‘toeristenbussen’ wordt regelmatig benoemd.

 

Trots op ‘onze sportaccommodaties’

Deelnemers zijn over het algemeen erg te spreken over de ruime mogelijkheden tot sport en receatie. Voor de kleintjes in onze samenleving zijn er daarentegen gebieden waar op loopafstand maar heel weinig te doen is. Ook komt regelmatig de behoefte voor meer bankjes ter sprake, zo ook in de omgeving van de Stient.

 

Slobbeland; de plek van de (gemiste) kansen

Over het Slobbeland in Volendam werd aangegeven dat dit voor Volendam een zeer waardevol gebied kan worden, als de kansen maar worden gegrepen. Er vinden al mooie ontwikkelingen plaats, maar het zou goed zijn als de sfeer van die initiatieven verder wordt voortgezet. De gemeente zou hier actiever op moeten sturen en de goede initiatieven moeten ondersteunen, zodat de kansen niet worden gemist.

 

De volgende locatie van het praathuis on tour

Aankomende zaterdag, 5 oktober 2019, staan we tussen 10:00 en 12:00 uur bij de markt in Volendam. Wij gaan graag met u in gesprek over de toekomst van Edam-Volendam! Benieuwd waar we nog meer staan in de maanden september tot en met november? Kijk op deze pagina voor het tourschema.